O eshope

Vážený návštevník,
     navštívili ste stránku určenú pre predaj tovaru B2B (Business-to-business). Štandardne, bez prihlásenia sa Vám zobrazujú maloobchodné odporúčané predajné ceny tovaru. Po prihlásení do systému, sa Vám už zobrazia Vaše nákupné ceny.

- Nákup v systéme je vyhradený registrovaným zákazníkom v našej spoločnosti. Pre bežných spotrebiteľov slúži naša webová stránka www.vzdy.sk
- Ak ste registrovaný zákazník, pokračujte prihlásením do systému.     
- Ak ste registrovaný zákazník, a nemáte ešte prihlasovacie údaje, kontaktujte nášho obchodníka, ktorí je k Vám pridelený.    
- Naše všeobecné obchodné podmienky
- V prípade, že sa chcete stať našim partnerom, napíšte nám na zakaznik@dsi.sk
- Problémy, nejasnosti, chyby systému privítame na mailovaj adrese admin@vzdy.sk    

Želáme Vám príjemnú prácu so systémom. Dúfame, že nová verzia Vás potešila.

Zriekame sa zodpovednosti
     Pri príprave tejto stránky sme vyvinuli maximálne úsilie aby sme vám poskytli podľa svojich možností tie najnovšie, presné a zrozumiteľné informácie. Preto sa môžu objaviť neúmyselne chybné informácie. DSI Slovakia do detailov popiera akúkoľvek zodpovednosť za typografické chyby a presnosť, kompletnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sú obsahom webových stránok spoločnosti.

     Informácie a dáta dostupné na serveroch DSI Slovakia môžeme zmeniť bez upozornenia. Služby, informácie a dáta dostupné na webových stránkach DSI Slovakia sú poskytované „tak ako sú“ bez akejkoľvek záruky.

     Nenesieme žiadnu zodpovednosť ani sa nezaručujeme za informácie, alebo materiály dostupné na odkazových stránkach tretích strán v odkazovaných stránkach.

     Používaním webových stránok DSI Slovakia na seba preberáte všetky riziká, ktoré sú spojené s užívaním týchto stránok, vrátane rizík vzťahujúcich sa k Vášmu počítaču, softwaru alebo poškodeniu dát vírusom, softwarom alebo akýmkoľvek iným súborom, ktorý by mohol byť prenesený alebo aktivovaný webovými stránkami DSI Slovakia alebo vašim prístupom.

     DSI Slovakia nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame, zvláštne, náhodné alebo vedľajšie škody, zahrňujúce bez obmedzenia straty na zárobku alebo zisku, pochádzajúceho alebo spojeného s použitím alebo zneužitím informácií alebo chýbajúcich informácií na webových stránkach DSI Slovakia.

Podmienky použitia
     Pochopte prosím, že vzhľadom k množstvu a nebezpečenstvu, ktoré internet prináša sme zostavili pár rámcových podmienok, obe pre vašu i našu ochranu a boli by sme radi, keby ste ich dodržiavali.

 Autorské práva a ostatné ochranné opatrenia
     Všetok obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafiky, reprezentácie, audio a video súborov sú, pokiaľ nie je vyslovene určené inak, našim majetkom a nemali by byť reprodukované, menené, upravované, zneužité alebo inak využité pre verejnosť alebo komerčné účely bez nášho písomného súhlasu. Vezmite prosím na vedomie, že porušenie našich autorských práv alebo akýchkoľvek iných ochranných práv môže viesť k občianskemu alebo trestnému konaniu a bude použité proti vám.