Otvoriť menuOtvoriť vyhľadávanie

Kontakt


Zobraziť DSI na väčšej mape
 
Sídlo spoločnosti + výdajné miesto
Letná 42
budova Cassofin II
3.poschodie vpravo
040 01 Košice
Sklad
Jednotka D3, Skladová hala D
Goodman Senec Logistics Centre
Diaľničná cesta 53
903 01 Senec
 
     V sídle spoločnosti nájdete aj servisné oddelenie pre záručný a pozáručný servis. Pre bližšie informácie navštívte: http://servis.dsi.sk/

Kontaktujte nás:
informácie o objednávkach: +421 917 660 639
informácie o produktoch/pomoc: +421 917 660 604

Senec
Otváracia doba
Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00

 

Ako sa k nám dostanete?


Košice
Otváracia doba
Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00
Ako sa k nám dostanete
Autobusom (12, 18, 19, 55 ) zástavka Amfiteáter zástávka je vzdialená približne 100m
Električkou (6, 9) zástavka Amfiteáter zástavka je vzdialená približne 200m


Prevzatie tovaru
     Možnosť využiť parkovisko pred budovou na dobu 20 minút. Návštevu nahláste informátorovi.

Fakturačné údaje
DSI Slovakia, s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice

IČO: 31670172
DIČ: 2020492166
IČ DPH: SK2020492166
Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice,  I oddiel Sro, vložka číslo: 2901/V

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka:
SK5402000000003514215758

Zodpovedný vedúci:
Stanislav Návesňák
admin@edsi.sk

     Prevádzkovateľ je členom kolektívneho zberu a spracovania odpadov SEWA a.s., ktorá zabezpečuje plnenie povinnosti plynúce z príslušnej legislatívy

Orgán pre dozor alebo dohľad:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk